10.8.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 215/12


KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

2010/C 215/05

W średnich kosztach rocznych nie uwzględniono obniżki o 20 % przewidzianej w art. 94 ust. 2 i art. 95 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (1).

Średnie miesięczne koszty netto obniżono o 20 %.

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH – 2006 r.

I.   Stosowanie art. 94 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2006 r. członkom rodziny, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (2), zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów:

 

Roczny

Miesięczny netto

Cypr

692,84 EUR

46,19 EUR

Słowacja (na osobę)

Członkowie rodzin pracowników będący w wieku poniżej 65 lat

Emeryci i renciści w wieku poniżej 65 lat

Członkowie rodzin emerytów i rencistów będący w wieku poniżej 65 lat

10 750,93 SKK

716,73 SKK

23,79 EUR

II.   Stosowanie art. 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2006 r. na mocy art. 28 i 28a rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów (od 2002 r. wyłącznie w przeliczeniu na osobę ):

 

Roczny

Miesięczny netto

Cypr

937,96 EUR

62,53 EUR

Słowacja (na osobę)

Członkowie rodzin pracowników będący w wieku 65 lat lub więcej

Emeryci i renciści od 65 roku życia

Członkowie rodzin emerytów i rencistów będący w wieku 65 lat lub więcej

32 439,85 SKK

2 162,66 SKK

71,79 EUR

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH – 2007 r.

I.   Stosowanie art. 94 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2007 r. członkom rodziny, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (3), zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów:

 

Roczny

Miesięczny netto

Grecja

1 133,60 EUR

75,57 EUR

Słowacja (na osobę)

Członkowie rodzin pracowników będący w wieku poniżej 65 lat

Emeryci i renciści w wieku poniżej 65 lat

Członkowie rodzin emerytów i rencistów będący w wieku poniżej 65 lat

11 930,05 SKK

795,34 SKK

26,40 EUR

II.   Stosowanie art. 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2007 r. na mocy art. 28 i 28a rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów (od 2002 r. wyłącznie w przeliczeniu na osobę ):

 

Roczny

Miesięczny netto

Grecja

2 351,64 EUR

156,78 EUR

Słowacja (na osobę)

Członkowie rodzin pracowników będący w wieku 65 lat lub więcej

Emeryci i renciści od 65 roku życia

Członkowie rodzin emerytów i rencistów będący w wieku 65 lat lub więcej

36 116,85 SKK

2 407,79 SKK

79,92 EUR

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH – 2008 r.

I.   Stosowanie art. 94 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2008 r. członkom rodziny, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów:

 

Roczny

Miesięczny netto

Belgia

1 548,54 EUR

103,24 EUR

Niemcy (na osobę – w przeliczeniu na członka rodziny pracownika)

1 239,11 EUR

82,61 EUR

Włochy

2 396,74 EUR

159,78 EUR

Luksemburg

2 728,98 EUR

181,93 EUR

Portugalia

1 007,19 EUR

67,15 EUR

II.   Stosowanie art. 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2008 r. na mocy art. 28 i 28a rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów (od 2002 r. wyłącznie w przeliczeniu na osobę ):

 

Roczny

Miesięczny netto

Belgia

5 062,62 EUR

337,51 EUR

Niemcy

4 763,07 EUR

317,54 EUR

Włochy

2 820,44 EUR

188,03 EUR

Luksemburg

8 626,24 EUR

575,08 EUR

Portugalia

1 894,94 EUR

126,33 EUR


(1)  Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1.

(2)  Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2.

(3)  Porόwnaj: przypis 2.