10.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 215/12


IL-KUMMISSJONI AMMINISTRATTIVA GĦALL-KOORDINAZZJONI TAS-SISTEMI TAS-SIGURTÀ SOĊJALI

2010/C 215/05

L-ispejjeż medji annwali ma jeħdux inkonsiderazzjoni t-tnaqqis ta' 20 % stipulat fl-Artikoli 94(2) u 95(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 (1).

L-ispejjeż medji netti ta’ kull xahar tnaqqsu b’20 %.

SPEJJEŻ MEDJI TA' BENEFIĊĊJI IN NATURA – 2006

I.   Applikazzjoni tal-Artikolu 94 tar-Regolament (KEE) Nru 574/72

L-ammonti li jridu jkunu rimborżati fir-rigward tal-benefiċċji in natura pprovduti fl-2006 lil membri tal-familja kif imsemmi fl-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (2) se jkunu stabbiliti fuq il-bażi tal-ispejjeż medji li ġejjin:

 

Annwali

Nett kull xahar

Ċipru

EUR 692,84

EUR 46,19

Is-Slovakkja (per capita)

Membri tal-familja tal-ħaddiema taħt il-65

Pensjonanti taħt il-65

Membri tal-familja tal-pensjonanti taħt il-65

SKK 10 750,93

SKK 716,73

EUR 23,79

II.   Applikazzjoni tal-Artikolu 95 tar-Regolament (KEE) Nru 574/72

L-ammonti li jridu jkunu rimborżati fir-rigward ta' benefiċċji in natura provduti fl-2006 skont l-Artikoli 28 u 28a tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 se jkunu determinati fuq il-bażi tal-ispejjeż medji li ġejjin ( per capita biss mill-2002):

 

Annwali

Nett kull xahar

Ċipru

EUR 937,96

EUR 62,53

Is-Slovakkja (per capita)

Membri tal-familja tal-ħaddiema ta' 65 sena u aktar

Pensjonanti ta' 65 sena u aktar

Membri tal-familja tal-pensjonanti ta' 65 sena u aktar

SKK 32 439,85

SKK 2 162,66

EUR 71,79

SPEJJEŻ MEDJI TA' BENEFIĊĊJI IN NATURA – 2007

I.   Applikazzjoni tal-Artikolu 94 tar-Regolament (KEE) Nru 574/72

L-ammonti li jridu jkunu rimborżati fir-rigward tal-benefiċċji in natura pprovduti fl-2007 lil membri tal-familja kif imsemmi fl-Artikolu 19(2) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (3) se jkunu stabbiliti fuq il-bażi tal-ispejjeż medji li ġejjin:

 

Annwali

Nett kull xahar

Il-Greċja

EUR 1 133,60

EUR 75,57

Is-Slovakkja (per capita)

Membri tal-familja tal-ħaddiema taħt il-65

Pensjonanti taħt il-65

Membri tal-familja tal-pensjonanti taħt il-65

SKK 11 930,05

SKK 795,34

EUR 26,40

II.   Applikazzjoni tal-Artikolu 95 tar-Regolament (KEE) Nru 574/72

L-ammonti li jridu jkunu rimborżati fir-rigward tal-benefiċċji in natura provduti fl-2007 skont l-Artikoli 28 u 28a tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 se jkunu determinati fuq il-bażi tal-ispejjeż medja li ġejjin ( per capita biss mill-2002):

 

Annwali

Nett kull xahar

Il-Greċja

EUR 2 351,64

EUR 156,78

Is-Slovakkja (per capita)

Membri tal-familja tal-ħaddiema ta' 65 sena u aktar

Pensjonanti ta' 65 sena u aktar

Membri tal-familja tal-pensjonanti ta' 65 sena u aktar

SKK 36 116,85

SKK 2 407,79

EUR 79,92

SPEJJEŻ MEDJI TA' BENEFIĊĊJI IN NATURA – 2008

I.   Applikazzjoni tal-Artikolu 94 tar-Regolament (KEE) Nru 574/72

L-ammonti li jridu jkunu rimborżati fir-rigward tal-benefiċċji in natura provduti fl-2008 lil membri tal-familja kif imsemmi fl-Artikolu 19(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 se jkunu determinati fuq il-bażi tal-ispejjeż medji li ġejjin:

 

Annwali

Nett kull xahar

Il-Belġju

EUR 1 548,54

EUR 103,24

Il-Ġermanja (per capita – għal kull membru tal-familja ta' ħaddiem)

EUR 1 239,11

EUR 82,61

L-Italja

EUR 2 396,74

EUR 159,74

Il-Lussemburgu

EUR 2 728,98

EUR 181,93

Il-Portugall

EUR 1 007,19

EUR 67,15

II.   Applikazzjoni tal-Artikolu 95 tar-Regolament (KEE) Nru 574/72

L-ammonti li jridu jiġu rimborżati fir-rigward tal-benefiċċji in natura pprovduti fl-2008 skont l-Artikoli 28 u 28a tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 se jkunu determinati fuq il-bażi tal-ispejjeż medja li ġejjin ( per capita biss mill-2002):

 

Annwali

Nett kull xahar

Il-Belġju

EUR 5 062,62

EUR 337,51

Il-Ġermanja

EUR 4 763,07

EUR 317,54

L-Italja

EUR 2 820,44

EUR 188,03

Il-Lussemburgu

EUR 8 626,24

EUR 575,08

Il-Portugall

EUR 1 894,94

EUR 126,33


(1)  ĠU L 74, 27.3.1972, p. 1.

(2)  ĠU L 149, 5.7.1971, p. 2.

(3)  Ara n-nota f’qiegħ il-paġna nru 2.