10.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 215/12


DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER

2010/C 215/05

I de årlige gennemsnitlige udgifter tages der ikke hensyn til nedsættelsen på 20 % i henhold til artikel 94, stk. 2, og artikel 95, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 (1).

Den gennemsnitlige nettoudgift pr. måned er blevet nedsat med 20 %.

GENNEMSNITLIGE UDGIFTER TIL NATURALYDELSER — 2006

I.   Anvendelse af artikel 94 i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72

De beløb, der skal refunderes i forbindelse med naturalydelser, som er udredt i 2006 til familiemedlemmer i henhold til artikel 19, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (2), fastsættes ud fra de nedennævnte gennemsnitlige udgifter:

 

Årligt

Nettobeløb pr. måned

Cypern

692,84 EUR

46,19 EUR

Slovakiet (pr. indbygger)

Arbejdstageres familiemedlemmer under 65 år

Pensionister under 65 år

Pensionisters familiemedlemmer under 65 år

10 750,93 SKK

716,73 SKK

23,79 EUR

II.   Anvendelse af artikel 95 i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72

De beløb, der skal refunderes i forbindelse med naturalydelser, som er udredt i 2006 i henhold til bestemmelserne i artikel 28 og 28a i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71, fastsættes ud fra de nedennævnte gennemsnitlige udgifter: (kun pr. indbygger fra 2002):

 

Årligt

Nettobeløb pr. måned

Cypern

937,96 EUR

62,53 EUR

Slovakiet (pr. indbygger)

Arbejdstageres familiemedlemmer på 65 år og derover

Pensionister på 65 og derover

Pensionisters familiemedlemmer på 65 år og derover

32 439,85 SKK

2 162,66 SKK

71,79 EUR

GENNEMSNITLIGE UDGIFTER TIL NATURALYDELSER — 2007

I.   Anvendelse af artikel 94 i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72

De beløb, der skal refunderes i forbindelse med naturalydelser, som er udredt i 2007 til familiemedlemmer i henhold til artikel 19, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (3), fastsættes ud fra de nedennævnte gennemsnitlige udgifter:

 

Årligt

Nettobeløb pr. måned

Grækenland

1 133,60 EUR

75,57 EUR

Slovakiet (pr. indbygger)

Arbejdstageres familiemedlemmer under 65 år

Pensionister under 65 år

Pensionisters familiemedlemmer under 65 år

11 930,05 SKK

795,34 SKK

26,40 EUR

II.   Anvendelse af artikel 95 i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72

De beløb, der skal refunderes i forbindelse med naturalydelser, som er udredt i 2007 i henhold til bestemmelserne i artikel 28 og 28a i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71, fastsættes ud fra de nedennævnte gennemsnitlige udgifter: (kun pr. indbygger fra 2002):

 

Årligt

Nettobeløb pr. måned

Grækenland

2 351,64 EUR

156,78 EUR

Slovakiet (pr. indbygger)

Arbejdstageres familiemedlemmer på 65 år og derover

Pensionister på 65 og derover

Pensionisters familiemedlemmer på 65 år og derover

36 116,85 SKK

2 407,79 SKK

79,92 EUR

GENNEMSNITLIGE UDGIFTER TIL NATURALYDELSER — 2008

I.   Anvendelse af artikel 94 i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72

De beløb, der skal refunderes i forbindelse med naturalydelser, som er udredt i 2008 til familiemedlemmer i henhold til artikel 19, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71, fastsættes ud fra de nedennævnte gennemsnitlige udgifter:

 

Årligt

Nettobeløb pr. måned

Belgien

1 548,54 EUR

103,24 EUR

Tyskland (pr. indbygger — pr. familiemedlem til en arbejdstager)

1 239,11 EUR

82,61 EUR

Italien

2 396,74 EUR

159,78 EUR

Luxembourg

2 728,98 EUR

181,93 EUR

Portugal

1 007,19 EUR

67,15 EUR

II.   Anvendelse af artikel 95 i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72

De beløb, der skal refunderes i forbindelse med naturalydelser, som er udredt i 2008 i henhold til bestemmelserne i artikel 28 og 28a i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71, fastsættes ud fra de nedennævnte gennemsnitlige udgifter: (kun pr. indbygger fra 2002):

 

Årligt

Nettobeløb pr. måned

Belgien

5 062,62 EUR

337,51 EUR

Tyskland

4 763,07 EUR

317,54 EUR

Italien

2 820,44 EUR

188,03 EUR

Luxembourg

8 626,24 EUR

575,08 EUR

Portugal

1 894,94 EUR

126,33 EUR


(1)  EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.

(2)  EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.

(3)  Se fodnote 2.