19.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 16/43


Tužba podnesena 24. listopada 2014. – VTB Bank protiv Vijeća

(Predmet T-734/14)

(2015/C 016/67)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: VTB Bank OAO (Sankt Peterburg, Rusija) (zastupnici: M. Lester, barrister, C. Claypoole, solicitor, i J. Ruiz Calzado, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

u skladu s člankom 263. UFEU-a poništi Odluku Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. (1), Uredbu Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. (2), Odluku Vijeća 2014/659/ZVSP od 8. rujna 2014. (3) i Uredbu Vijeća (EU) br. 960/2014 od 8. rujna 2014. (4) u dijelu u kojem se primjenjuju na tužitelja;

u skladu s člankom 277. UFEU-a proglasi nezakonitim/neprimjenjivim članak 1. Odluke Vijeća 2014/512/ZVSP, članak 5. Uredbe 833/2014, članak 1. Odluke Vijeća 2014/659/ZVSP i članak 1. stavak 5. Uredbe 960/2014.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, kojim se navodi da Vijeće nije primjereno ili dovoljno obrazložilo uvrštavanje tužitelja na popise iz Odluke Vijeća 2014/512/ZVSP, Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014, Odluke Vijeća 2014/659/ZVSP i Uredbe Vijeća br. 960/2014 (u daljnjem tekstu: pobijane mjere). Vijeće je obvezno navesti konkretne razloge za obuhvaćanje određenog subjekta predmetnim mjerama ograničavanja. Ono nije obrazložilo svoju odluku da pobijane mjere primjeni na tužitelja, ili podredno, nije pružilo dovoljno/primjereno obrazloženje ili obavijestilo tužitelja da je njima obuhvaćen, i prema tome nije ispunilo tu obvezu.

2.

Drugi tužbeni razlog, kojim se navodi da je Vijeće očito pogriješilo time što je smatralo da su u odnosu na tužitelja ispunjeni uvjeti za uvrštavanje na popise iz pobijanih mjera. Država Rusija ne upravlja tužiteljem, niti tužitelj ima „izričitu zadaću promicanja konkurentnosti ruskog gospodarstva, njegove diversifikacije i poticanja ulaganja”.

3.

Treći tužbeni razlog, kojim se navodi da Vijeće nije zaštitilo tužiteljeva prava na obranu i djelotvornu sudsku zaštitu. Vijeće je time što je tužitelja propustilo obavijestiti da je obuhvaćen pobijanim mjerama, obrazložiti to obuhvaćanje, predočiti potkrepljujuće dokaze ili mu dati priliku da iznese svoja očitovanja povrijedilo tužiteljeva prava na obranu i njegovo pravo da mu ovaj sud pruži djelotvornu sudsku zaštitu.

4.

Četvrti tužbeni razlog, kojim se navodi da je Vijeće neopravdano i neproporcionalno povrijedilo tužiteljeva temeljna prava, uključujući pravo na zaštitu njegovog vlasništva, poduzetništva i ugleda. Obuhvaćanje tužitelja pobijanim mjerama osobito predstavlja neopravdano i neproporcionalno ograničavanje tužiteljevog prava na mirno uživanje i korištenje imovinom, zajamčeno člankom 17. Povelje o temeljnim pravima i člankom 1. Prvog protokola uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima, kao i njegovog ugleda.

5.

U vezi s proglašenjem nezakonitosti, prvi tužbeni razlog, kojim se navodi da su članak 1. Odluke Vijeća 2014/512/ZVSP i članak 5. Uredbe 833/2014, članak 1. Odluke Vijeća 2014/659/ZVSP i članak 1. stavak 5. Uredbe 960/2014 nezakoniti jer nisu nužni ili proporcionalni u odnosu na ciljeve koje se pobijanim mjerama navodno želi ostvariti, to jest stavljanje pritiska na rusku vladu da promijeni svoju politiku prema Ukrajini.

6.

U vezi s proglašenjem nezakonitosti, drugi tužbeni razlog, kojim se navodi da pobijane mjere povrjeđuju obveze Europske unije na temelju međunarodnog prava, uključujući obveze Europske unije u skladu s člankom II. stavkom 1., člancima XVI. i XVII. GATS-a, te određen broj odredaba Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i Ruske Federacije. Osim toga, posljedica pobijanih mjera je to da države članice povrjeđuju svoje obveze u skladu sa sporazumima o prijateljstvu, trgovini i plovidbi te sličnim sporazumima.


(1)  SL L 229, 31.7.2014., str. 13.

(2)  SL L 229, 31.7.2014., str. 1.

(3)  SL L 271, 12.9.2014., str.54.

(4)  SL L 271, 12.9.2014., str. 3.