8.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 64/27


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) la 28 decembrie 2007 — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa

(Cauza C-573/07)

(2008/C 64/39)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Sea s.r.l.

Pârâtă: Comune di Ponte Nossa

Întrebarea preliminară

Este compatibilă cu dreptul comunitar și în special cu libertatea de stabilire sau de prestare a serviciilor, cu interzicerea discriminării și cu obligațiile privind egalitatea de tratament, transparența și libera concurență prevăzute la articolele 12 CE, 43 CE, 45 CE, 46 CE, 49 CE și 86 CE din tratat încredințarea directă a unui serviciu de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor solide urbane și asimilate către o societate pe acțiuni cu capital integral public și al cărei statut este adaptat, în conformitate cu articolul 113 din Decretul legislativ nr. 267 din 18 august 2000, în modul expus în motivare?