8.3.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 64/27


A Tribunale Amminstrativo Regionale per la Lombardia (Olaszország) által 2007. december 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sea s.r.l. kontra Comune di Ponte Nossa

(C-573/07. sz. ügy)

(2008/C 64/39)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amminstrativo Regionale per la Lombardia

Az alapeljárás felei

Felperes: Sea s.r.l.

Alperes: Comune di Ponte Nossa

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a közösségi joggal, és különösen a letelepedés, illetve a szolgáltatásnyújtás szabadságára, a megkülönböztetés tilalmára, valamint az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elveire, továbbá a verseny szabadságára vonatkozó, a Szerződés 12., 43., 45., 46., 49. és 86. cikkeiben előírt rendelkezéseivel szilárd települési hulladékok gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó szolgáltatásnak egy teljes egészében köztőkével és módosított alapító okirattal rendelkező társaság számára – a 2000. augusztus 18-i 267. sz. törvényerejű rendelet 113. §-a értelmében – oly módon történő közvetlen odaítélése, mint az az indokolásban kifejtésre került?