29.8.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 230/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Αυγούστου 2013

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά το τροποποιημένο με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικό κόμμι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3, το άρθρο 14 και το άρθρο 30 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιμα και καθορίζει τους όρους χρήσης τους.

(2)

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων, αρωματικές ύλες, θρεπτικές ουσίες και καθορίζει τους όρους χρήσης τους.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής (3) θεσπίζει προδιαγραφές για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

(4)

Οι εν λόγω κατάλογοι και οι προδιαγραφές μπορούν να επικαιροποιούνται σύμφωνα με την κοινή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε ύστερα από αίτηση.

(5)

Για την έγκριση της χρήσης του τροποποιημένου με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικού κόμμεος ως γαλακτωματοποιητή σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων και αρωματικές ύλες υποβλήθηκε αίτηση στις 12 Νοεμβρίου 2007 και τέθηκε στη διάθεση των κρατών μελών.

(6)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε την ασφάλεια του τροποποιημένου με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικού κόμμεος, ως γαλακτωματοποιητή που προορίζεται να προστεθεί σε αρωματικές ύλες και ορισμένα άλλα τρόφιμα και διατύπωσε τη γνώμη της στις 11 Μαρτίου 2010 (4). Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, βάσει των αποτελεσμάτων των διαθέσιμων μελετών, των πληροφοριών για το ίδιο το κόμμι ακακίας και άλλα τροποποιημένα με οκτενυληλεκτρικό οξύ άμυλα, η χρήση του τροποποιημένου με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικού κόμμεος ως γαλακτωματοποιητή σε τρόφιμα για τις προτεινόμενες χρήσεις και τα προτεινόμενα επίπεδα χρήσης δεν εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια.

(7)

Υπάρχει η τεχνολογική ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το τροποποιημένο με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικό κόμμι ως γαλακτωματοποιητής σε ορισμένα τρόφιμα καθώς και σε γαλακτώματα αρωματικής ύλης-ελαίου που προστίθενται σε διάφορα τρόφιμα, διότι βελτιώνουν τις ιδιότητές τους σε σχέση με τα υπάρχοντα γαλακτώματα. Συνεπώς, ενδείκνυται να εγκριθεί η χρήση του τροποποιημένου με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικού κόμμεος στις κατηγορίες τροφίμων για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση και να δοθεί ο αριθμός Ε 423 στο εν λόγω πρόσθετο τροφίμων.

(8)

Οι προδιαγραφές για το τροποποιημένο με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικό κόμμι θα πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2012 όταν συμπεριληφθεί στους ενωσιακούς καταλόγους προσθέτων τροφίμων που προβλέπονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 για πρώτη φορά.

(9)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Αυγούστου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 83 της 22.3.2012, σ. 1.

(4)  EFSA Journal 2010· 8(3):1539.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

A.

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο μέρος B, στον πίνακα 3, «Πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών», παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή μετά την εγγραφή για το πρόσθετο τροφίμων Ε 422:

«E 423

Τροποποιημένο με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικό κόμμι»

2.

Το μέρος Ε τροποποιείται ως εξής:

α)

στην κατηγορία 05.4 «Υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και γέμισης, εκτός από γεμίσεις με βάση φρούτα που καλύπτονται από την κατηγορία 4.2.4», παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή μετά την εγγραφή για το πρόσθετο τροφίμων Ε 416:

 

«E 423

Τροποποιημένο με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικό κόμμι

10 000

Μόνο μείγματα γλασαρίσματος»

 

β)

στην κατηγορία 12.6 «Σάλτσες», παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή μετά την εγγραφή για το πρόσθετο τροφίμων Ε 416:

 

«E 423

Τροποποιημένο με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικό κόμμι

10 000»

 

 

γ)

στην κατηγορία 14.1.4 «Αρωματισμένα ποτά», παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή μετά την εγγραφή για το πρόσθετο Ε 405:

 

«E 423

Τροποποιημένο με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικό κόμμι

1 000

μόνο σε τονωτικά ποτά και σε ποτά που περιέχουν χυμούς φρούτων»

 

Β.

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται ως εξής:

Στο μέρος 4 «Πρόσθετα τροφίμων συμπεριλαμβανομένων των φορέων σε αρωματικές ύλες τροφίμων», παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή μετά την εγγραφή για το πρόσθετο τροφίμων Ε 416:

«E 423

Τροποποιημένο με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικό κόμμι

Γαλακτώματα αρωματικής ύλης-ελαίου που χρησιμοποιούνται στις κατηγορίες 03: παγωτά· 07.2: εκλεκτά αρτοσκευάσματα 08.2: επεξεργασμένο κρέας, μόνον επεξεργασμένα πουλερικά· 09.2: Επεξεργασμένα ψάρια και ιχθυηρά, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των καρκινοειδών και στην κατηγορία 16: επιδόρπια, εξαιρουμένων των προϊόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 1, 3 και 4.

500 mg/kg στο αρωματικό γαλάκτωμα

Γαλακτώματα αρωματικής ύλης-ελαίου που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία 14.1.4: αρωματισμένα ποτά, μόνον αρωματισμένα ποτά που δεν περιέχουν χυμούς φρούτων και σε ανθρακούχα αρωματισμένα ποτά που περιέχουν χυμούς φρούτων και στην κατηγορία 14.2: ποτά με αλκοόλη, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων προϊόντων χωρίς αλκοόλη ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη.

220 mg/kg στο αρωματικό γαλάκτωμα

Γαλακτώματα αρωματικής ύλης-ελαίου που χρησιμοποιούνται στις κατηγορίες 05.1: προϊόντα κακάο και σοκολάτας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/36/ΕΚ, 05.2: άλλα είδη ζαχαροπλαστικής, μεταξύ των οποίων μικροκαραμέλες αρωματισμού της αναπνοής, 05.4: υλικά διακόσμησης, επικάλυψης και γέμισης, εκτός από γεμίσεις με βάση φρούτα που καλύπτονται από την κατηγορία 4.2.4 και στην κατηγορία 06.3: Δημητριακά προγεύματος.

300 mg/kg στο αρωματικό γαλάκτωμα

Γαλακτώματα αρωματικής ύλης-ελαίου που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία 01.7.5: Ανακατεργασμένο τυρί.

120 mg/kg στο αρωματικό γαλάκτωμα

Γαλακτώματα αρωματικής ύλης-ελαίου που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία 05.3: Τσίχλα

60 mg/kg στο αρωματικό γαλάκτωμα

Γαλακτώματα αρωματικής ύλης-ελαίου που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία 01.8: Υποκατάστατα γαλακτοκομικών, συμπεριλαμβανομένων λευκαντικών ροφημάτων· 04.2.5: Μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών και άλλα παρόμοια προϊόντα 04.2.5.4: λιπαρές ύλες και επαλείψεις ξηρών καρπών· 08.2: επεξεργασμένο κρέας· 12.5 σούπες και ζωμοί, 14.1.5.2: Άλλα, μόνο στιγμιαίος καφές και τσάι και σε έτοιμα φαγητά με βάση τα δημητριακά.

240 mg/kg στο αρωματικό γαλάκτωμα

Γαλακτώματα αρωματικής ύλης-ελαίου που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία 10.2: Επεξεργασμένα αυγά και προϊόντα αυγών.

140 mg/kg στο αρωματικό γαλάκτωμα

Γαλακτώματα αρωματικής ύλης-ελαίου που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία 14.1.4: αρωματισμένα ποτά, μόνον ανθρακούχα αρωματισμένα ποτά που περιέχουν χυμούς φρούτων· 14.1.2: Χυμοί φρούτων που ορίζονται στην οδηγία 2001/112/ΕΚ και χυμοί λαχανικών, μόνον χυμοί φρούτων και στην κατηγορία 12.6: Σάλτσες, μόνο γλυκόξινες και γλυκές σάλτσες.

400 mg/kg στο αρωματικό γαλάκτωμα

Γαλακτώματα αρωματικής ύλης-ελαίου που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία 15: Έτοιμα πρόχειρα φαγητά (σνακς).

440 mg/kg στο αρωματικό γαλάκτωμα»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012, παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή μετά τις προδιαγραφές για το πρόσθετο τροφίμων Ε 422:

«E 423 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΟΚΤΕΝΥΛΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΟΜΜΙ

Συνώνυμα

Υγρογονοκτενυλοβουτανοδιικό αραβικό κόμμι, υδρογονοκτενυληλεκτρικό αραβικό κόμμι

Ορισμός

Το τροποποιημένο με οκτενυληλεκτρικό οξύ αραβικό κόμμι παράγεται με εστεροποίηση αραβικού κόμμεος (Acacia seyal) ή από αραβικό κόμμι (Acacia senegal) σε υδατικό διάλυμα με έως και 3 % οκτενυληλεκτρικού ανυδρίτη. Στη συνέχεια ξηραίνεται με ψεκασμό.

Αριθ. EINECS

 

Χημική ονομασία

 

Χημικός τύπος

 

Μέσο μοριακό βάρος κατά βάρος

Κλάσμα i): 3,105 g/mol

Κλάσμα ii) 1,106 g/mol

Δοκιμασία

 

Περιγραφή

Σκόνη ελεύθερης ροής, με υπόλευκο έως ανοιχτό καστανό χρώμα

Ταυτότητα

Ιξώδες διάλυμα συγκεντρώσεως 5 % στους 25 °C

30 mPa.s κατ’ ανώτατο όριο

Αντίδραση καθίζησης

Σχηματίζει κροκιδώδη ιζήματα σε διάλυμα βασικού οξικού μολύβδου (TS).

Διαλυτότητα

Ουσία εύκολα διαλυτή στο νερό· αδιάλυτο σε αιθανόλη

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 5 %

3,5 έως 6,5

Καθαρότητα

Απώλεια κατά την ξήρανση

15 % κατ’ ανώτατο όριο (105 °C, 5 ώρες)

Βαθμός εστεροποίησης

0,6 % κατ’ ανώτατο όριο

Ολική τέφρα

10 % κατ’ ανώτατο όριο (530 °C)

Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο

Ύλες αδιάλυτες στο νερό

1,0 % κατ’ ανώτατο όριο

Δοκιμή για άμυλο ή δεξτρίνη

Φέρεται σε βρασμό υδατικό διάλυμα του δείγματος σε αναλογία 1:50 και προστίθενται περίπου 0,1 ml ιωδιούχου TS. Δεν πρέπει να εμφανιστεί γαλαζωπό ή κοκκινωπό χρώμα.

Δοκιμή για κόμμι ταννίνης

Σε 10 ml υδατικού διαλύματος του δείγματος 1:50, προστίθεται περίπου 0,1 ml διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου. Δεν πρέπει να εμφανιστεί υπόμαυρο χρώμα ούτε να σχηματιστεί υπόμαυρο ίζημα.

Κατάλοιπο οκτενυληλεκτρικού οξέος

0,3 % κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μικροβιολογικά κριτήρια

Salmonella spp.

Απουσία σε 25 g

Escherichia coli

Απουσία σε 1 g»