ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.CA2010.217.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 217A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
11. august 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 217A/01

Fælles sortsliste over landbrugsplantearter — 6. tilføjelse til den 28. samlede udgave

1


DA