Föremål för talan
Domslut

Föremål för talan

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 3 februari 2010 (ärende R 924/2008‑4) om ett invändningsförfarande mellan Azzedine Alaïa och El Corte Inglés, SA.

Domslut

Domslut

1) Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 3 februari 2010 (ärende R 924/2008 4) ogiltigförklaras i den del överklagandenämnden i sin bedömning av risken för förväxling mellan de aktuella varumärkena har bortsett från de varor i klass 3 som omfattas av beskrivningen ”Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor”.

2) Talan ogillas i övrigt.

3) El Corte Inglés, SA, harmoniseringsbyrån och Azzedine Alaïa ska bära sina respektive rättegångskostnader.