Subject of the case
Sentencja

Subject of the case

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 lutego 2010 r. (sprawa R 924/2008–4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Azzedine Alaïa a El Corte Inglés, S.A.

Sentencja

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 3 lutego 2010 r. (sprawa R 924/2008–4) w części, w jakiej Izba Odwoławcza nie uwzględniła towarów należących do klasy 3 odpowiadających opisowi „mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów i środki do czyszczenia zębów” w swojej analizie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku rozpatrywanych znaków towarowych.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) El Corte Inglés, S.A, OHIM i Azzedine Alaïa pokrywają własne koszty.