Oikeudenkäynnin kohde
Päätöksen päätösosa

Oikeudenkäynnin kohde

Aihe

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 3.2.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 924/2008-4), joka koskee Azzedine Alaïan ja El Corte Inglés, SA:n välistä väitemenettelyä

Päätöksen päätösosa

Ratkaisu

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 3.2.2010 tekemä päätös (asia R 924/2008-4) kumotaan siltä osin kuin valituslautakunta on jättänyt kyseessä olevien tavaramerkkien sekaannusvaarasta tekemänsä arvioinnin ulkopuolelle luokkaan 3 kuuluvat tavarat, jotka vastaavat kuvausta ”hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet”.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) El Corte Inglés, SA, SMHV ja Azzedine Alaïa vastaavat kukin omista oikeudenkäyntikuluistaan.