Subject of the case
Диспозитив

Subject of the case

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 3 февруари 2010 г. (преписка R 924/2008-4), постановено в производство по възражение със страни г‑н Azzedine Alaïa и El Corte Inglés, SA

Диспозитив

Диспозитив

1) Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 3 февруари 2010 г. (преписка R 924/2008-4) в частта, в която апелативният състав е изключил стоките от клас 3, които съответстват на описанието „Парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса, пасти за зъби“, от анализа на вероятността от объркване на разглежданите марки.

2) Отхвърля жалбата в останалата част.

3) El Corte Inglés, SA, СХВП и г‑н Azzedine Alaïa понасят направените от тях съдебни разноски.