ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 270E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
7. marraskuuta 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Neuvosto

2006/C 270E/1

Neuvoston 24 päivänä heinäkuuta 2006 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o 16/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston palveluista sisämarkkinoilla

1


FI