12.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/7


A Bíróság (hatodik tanács) 2010. október 27-i végzése — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs (székhelye: Gallecs)

(C-342/09. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Közösségi védjegy - 40/94/EK rendelet - A 8. cikk (1) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése - Gallecs ábrás védjegy - A GALLO, a GALLO AZEITE NOVO és az Azeite Novo nemzeti ábrás védjegyek, valamint a GALLO közösségi ábrás védjegy jogosultjának felszólalása - A felszólalás elutasítása - Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

2011/C 80/11

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA (képviselő: B. Braga da Cruz advogado)

Többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carillo meghatalmazott), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs (székhelye: Gallecs)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (nyolcadik tanács) T-151/08. sz., Guedes-Indústria e Comércio, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), ügyben 2009. június 11-én hozott azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amellyel az Elsőfokú Bíróság elutasította a 29. és 31. osztályba tartozó áruk vonatkozásában a „GALLO”, „GALLO AZEITE NOVO”, „GALLO AZEITE” nemzeti ábrás védjegyek és a „GALLO” közösségi ábrás védjegy jogosultja által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) második fellebbezési tanácsa 2008. január 16-i R 986/2007-2. sz. azon határozatának hatályon kívül helyezése iránt benyújtott keresetet, amely elutasította a felszólalási osztálynak a felperes által a 29., 31. és 35. osztályba tartozó áruk vonatkozásában a „Gallecs” ábrás védjegy bejelentésével szemben benyújtott felszólalást elutasító határozatával szemben benyújtott fellebbezést — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és (5) bekezdésének megsértése.

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bíróság a Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 267., 2009.11.7.