ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 133

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
19 maj 2006


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Sida

 

 

Dokument bifogade Europeiska unionens allmänna budget

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2006 – ändringsbudget 1

1

 

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2006 – ändringsbudget 1

19

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2006 (EUT L 67, 8.3.2006)

35

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.