31.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/1


Ilmoitus Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimaantulosta

Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehty Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus tulee voimaan 1. helmikuuta 2019 kyseisen sopimuksen 18 kohdan mukaisesti.