24.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 58/11


Tožba nadzornega organa Efte proti Norveški, vložena 22. decembra 2010

(Zadeva E-18/10)

2011/C 58/05

Nadzorni organ Efte, ki ga zastopata Xavier Lewis in Ólafur Jóhannes Einarsson, zastopnika za Nadzorni organ Efte, 35 Rue Belliard, 1040 Bruselj, Belgium, je 22. decembra 2010 na Sodišču Efte vložil tožbo proti Norveški.

Nadzorni organ Efte Sodišču Efte predlaga, naj:

1.

se ugotovi, da Kraljevina Norveška s tem, ko ni sprejela potrebnih ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča Efte v Zadevi E-2/07 Nadzorni organ Efte proti Kraljevini Norveški, ni izpolnila svojih obveznosti v skladu s členom 33 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča,

2.

se Kraljevini Norveški naloži plačilo stroškov postopka.

Pravna podlaga in dejansko stanje ter navedeni tožbeni razlogi:

Tožba se nanaša na neukrepanje Norveške glede izvršitve sodbe Sodišča Efte z dne 30. oktobra 2007 v zadevi E-2/07, ker od izdaje sodbe ni sprejela potrebnih ukrepov, s katerimi bi zagotovila pravilno izračunane pokojnine vsem, ki so bili oškodovani zaradi kršitve Norveške, kot je bilo ugotovljeno v sodbi.

Nadzorni organ Efte ugotavlja, da norveški organi niso nikoli zanikali ali dvomili, da morajo zagotoviti povračilo vsem, ki so jim bile nezakonito kršene pravice od 1. januarja 1994 dalje, kot je ugotovilo Sodišče Efte.

Nadzorni organ Efte ugotavlja, da je Norveška porabila preveč časa, da bi izvršila sodbo z dne 30. oktobra 2007. Čeprav je obravnava nekaterih ali celo velikega števila posameznih primerov lahko zapletena in zahteva skrbno preučitev dejstev, je jasno da norveški organi niso sprejeli potrebnih ukrepov in zagotovili ustreznih sredstev za čim prejšnjo izvršitev sodbe.