24.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 58/11


Acțiune introdusă la 22 decembrie 2010 împotriva Norvegiei de către Autoritatea AELS de Supraveghere

(Cauza E-18/10)

2011/C 58/05

La data de 22 decembrie 2010, Autoritatea AELS de Supraveghere, reprezentată de Xavier Lewis și Ólafur Jóhannes Einarsson, în calitate de agenți ai Autorității AELS de Supraveghere, 35, Rue Belliard, 1040 Bruxelles, Belgium, a introdus o acțiune împotriva Norvegiei la Curtea de Justiție a AELS.

Autoritatea AELS de Supraveghere solicită Curții de Justiție a AELS să declare următoarele:

1.

Prin faptul că nu a întreprins măsurile necesare în vederea respectării hotărârii Curții de Justiție a AELS în Cauza E-2/07 Autoritatea AELS de Supraveghere/Regatul Norvegiei, Regatul Norvegiei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 33 din Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție.

2.

Regatul Norvegiei suportă costurile aferente acestor proceduri.

Situația de fapt și de drept și motivele invocate:

Cererea se referă la nerespectarea de către Norvegia a hotărârii Curții de Justiție a AELS din 30 octombrie 2007 în cauza E-2/07, prin neadoptarea măsurilor adecvate de la momentul pronunțării hotărârii respective pentru a asigura plata pensiilor calculate corect care se cuvin acelora care au suferit ca urmare a încălcării stabilite în hotărâre, de către Norvegia.

Autoritatea AELS de Supraveghere declară că autoritățile norvegiene nu au negat sau contestat niciodată obligația de a furniza despăgubiri pentru cei privați ilegal de drepturile lor de la 1 ianuarie 1994 până în prezent, conform constatărilor Curții de Justiție a AELS.

Autoritatea AELS de Supraveghere declară că Norvegia a întârziat excesiv de mult timp punerea în aplicare a hotărârii din 30 octombrie 2007. Dacă reglarea unora sau chiar a mai multor cazuri individuale ar putea fi complexă și ar putea necesita o examinare atentă, este clar că autoritățile norvegiene nu au întreprins acțiunile necesare și nu au alocat resurse corespunzătoare pentru a asigura punerea promptă în aplicare a hotărârii.