24.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 58/11


2010 m. gruodžio 22 d. ELPA priežiūros institucijos ieškinys Norvegijai

(Byla E-18/10)

2011/C 58/05

ELPA priežiūros institucija, atstovaujama Xavier Lewis ir Ólafur Jóhannes Einarsson, atliekančių ELPA priežiūros institucijos (35, Rue Belliard, 1040 Brussels, Belgium) įgaliotinių funkcijas, 2010 m. gruodžio 22 d. pateikė ieškinį Norvegijai ELPA teisme.

ELPA priežiūros institucija ELPA teismo prašo:

1.

Pripažinti, kad, nesiimdama būtinų priemonių įvykdyti ELPA teismo sprendimui byloje E-2/07 ELPA priežiūros institucija prieš Norvegijos Karalystę, Norvegijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 33 straipsnį.

2.

Nurodyti Norvegijos Karalystei padengti bylinėjimosi išlaidas.

Teisinės bei faktinės aplinkybės ir teismui pateikti ieškinio pagrindai:

Skundas susijęs su tuo, kad Norvegija neįvykdė 2007 m. spalio 30 d. ELPA teismo sprendimo byloje E-2/07, nes jį priėmus nesiėmė reikiamų priemonių, kad visiems žalą patyrusiems dėl sprendime nurodyto Norvegijos pažeidimo būtų išmokėtos tinkamai apskaičiuotos pensijos.

ELPA priežiūros institucija pažymi, kad Norvegijos valdžios institucijos neneigė ir neabejojo, kad privalo išmokėti kompensacijas asmenims, kurių teisės buvo neleistinai pažeidžiamos nuo 1994 m. sausio 1 d., kaip nustatė ELPA teismas.

ELPA priežiūros institucija teigia, kad Norvegija nepateisinamai ilgai delsė vykdyti 2007 m. spalio 30 d. sprendimą. Nors kai kurių ar net daugumos konkrečių atvejų nagrinėjimas gali būti sudėtingas ir reikalaujantis išsamios analizės, akivaizdu, kad Norvegijos valdžios institucijos nesiėmė būtinų veiksmų ir neskyrė reikiamų išteklių šiam sprendimui kuo greičiau įvykdyti.