24.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 58/11


Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2010. december 22-én benyújtott keresete Norvégia ellen

(E-18/10. ügy)

2011/C 58/05

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2010. december 22-én keresetet nyújtott be az EFTA-Bíróságon Norvégia ellen. Az EFTA Felügyeleti Hatóságot (35, Rue Belliard, 1040 Brüsszel, Belgium) meghatalmazotti minőségben Xavier Lewis és Ólafur Jóhannes Einarsson képviseli.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság az EFTA-Bíróságtól annak megállapítását kéri, hogy

1.

Az EFTA-Bíróság E–2/07. sz. EFTA Felügyeleti Hatóság kontra Norvég Királyság ügyben hozott ítéletének teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozásának elmulasztásával a Norvég Királyság nem teljesítette az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság felállításáról szóló megállapodás 33. cikkéből következő kötelezettségét.

2.

Az eljárás költségeit a Norvég Királyság viseli.

Jogi és ténybeli háttér, valamint hivatkozott jogalapok:

A kereset tárgya, hogy Norvégia elmulasztotta az EFTA-Bíróság 2007. október 30-i, E-2/07. ügyben hozott ítéletének teljesítését, amennyiben az ítélet meghozatala óta Norvégia nem fogadott el olyan megfelelő intézkedéseket, amelyek helyesen kiszámított nyugdíjak fizetését biztosítanák valamennyi olyan személynek, aki az ítélet Norvégia általi megsértése miatt kárt szenvedett.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság szerint a norvég hatóságok sosem utasították el vagy kérdőjelezték meg azon kötelezettségüket, hogy jogorvoslatot biztosítsanak azoknak, akinek az EFTA-Bíróság szerint 1994. január 1-jétől kezdve jogellenesen vonták meg jogait.

Az EFTA Felügyeleti Hatóság úgy látja, hogy Norvégia túlságosan hosszú időt szánt arra, hogy teljesítse a 2007. október 30-i ítéletet. Bár néhány, vagy akár sok egyéni eset rendezése bonyolult lehet és gondos vizsgálatot igényel, egyértelmű, hogy a norvég hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket és nem különítettek el megfelelő forrásokat az ítélet megfelelő végrehajtásának biztosítására.