24.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 58/11


Žaloba podaná Kontrolním úřadem ESVO dne 22. prosince 2010 proti Norsku

(Věc E-18/10)

2011/C 58/05

Dne 22. prosince 2010 podal Kontrolní úřad ESVO, zastoupený zplnomocněnými zástupci Kontrolního úřadu ESVO (se sídlem na adrese 35, Rue Belliard, 1040 Brusel, Belgium) Xavierem Lewisem a Ólafurem Jóhannesem Einarssonem, žalobu proti Norsku k Soudu ESVO.

Kontrolní úřad ESVO žádá Soud ESVO, aby prohlásil, že:

1)

Tím, že Norské království nepřijalo nezbytná opatření, aby vyhovělo rozhodnutí Soudního dvora ESVO ve věci E-2/07 – Kontrolní úřad ESVO v. Norské království, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z článku 33 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora.

2)

Norské království nese náklady tohoto řízení.

Právní a skutkové souvislosti a právní odůvodnění:

Žádost se týká skutečnosti, že Norsko nesplnilo podmínky stanovené v rozhodnutí Soudního dvora ESVO ze dne 30. října 2007 ve věci E-2/07 tím, že po doručení tohoto rozhodnutí nepřijalo příslušná opatření pro zajištění vyplácení řádně vypočtených důchodů všem osobám, jež v důsledku pochybení Norska uvedeného v rozhodnutí utrpěly škodu.

Kontrolní úřad ESVO prohlašuje, že norské orgány nikdy nepopřely ani nezpochybnily povinnost odškodnit osoby nelegálně zbavené od 1. ledna 1994 jejich práv, kterou konstatoval Soudní dvůr ESVO.

Kontrolní úřad ESVO předkládá skutečnost, že Norsku trvá neúměrně dlouhou dobu, aby vyhovělo rozhodnutí ze dne 30. října 2007. Vyřízení několika či dokonce mnoha jednotlivých případů sice může být složité a vyžaduje si pozorné přezkoumání, avšak norské orgány očividně nepřijaly nezbytné kroky a nevěnovaly příslušné prostředky na urychlené zajištění shody s rozhodnutím.