ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.011.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 11

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
14ta' Jannar 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 011/01

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni – Linji Gwida dwar l-applikabbiltà tal-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-akkordji dwar kooperazzjoni orizzontali (1)

1


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT