ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.011.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 11

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
14. januar 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 011/01

Kommissionens meddelelse — Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler (1)

1


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA