ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2012.173.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 173

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

55. évfolyam
2012. július 3.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2012/348/EU

 

*

A Tanács határozata (2012. június 18.) az Európai Unió által az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának megfelelő bizottságaiban az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának 11., 13H., 30., 44., 49., 54., 64., 101., 106. és 121. előírása műszaki fejlődéshez történő igazítása, valamint az ajtózárakra és ajtórögzítő elemekre vonatkozó 1. globális műszaki előírása műszaki fejlődéshez történő igazítása tekintetében képviselendő álláspontról

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 582/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 2.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bifentrin hatóanyag jóváhagyásáról és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 583/2012/EU rendelete (2012. július 2.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a poliszorbátok (E 432–436) kókusztej esetében való használata tekintetében történő módosításáról (1)

8

 

 

A Bizottság 584/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. július 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2012/349/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. június 27.) a Schmallenberg vírussal kapcsolatos vizsgálatok végzése céljából Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia és az Egyesült Királyság számára nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2012) 4203. számú dokumentummal történt)

12

 

 

2012/350/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. július 2.) a 2007. évi lengyelországi madárinfluenza-járvány elleni küzdelem biztonsági intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történő uniós pénzügyi hozzájárulás megállapításáról

23

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2012/351/EU

 

*

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott Vegyes Bizottság 42/2012 határozata (2012. június 20.) megfelelőségértékelő szervezetnek az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó ágazati mellékletbe történő felvételéről

25

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet 32. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 2012. június 25-i 2012/544/KKBP tanácsi végrehajtási rendelethez (HL L 165., 2012.6.26.)

27

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.