ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.112.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 112

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
18 ta' April 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

III   Atti preparatorji

 

Il-Qorti tal-Awdituri

2012/C 112/01

L-Opinjoni Nru 2/2012 (skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 287(4) u l-Artikolu 311 u l-Artikolu 322(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika) dwar proposta emendata għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea — COM(2011) 739, dwar proposta emendata għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea — COM(2011) 740, dwar proposta emendata għal Regolament tal-Kunsill dwar il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali u dawk ibbażati fuq l-ING u dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti — COM(2011) 742, dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-metodi u l-proċedura għat-tqegħid tad-dispożizzjoni tar-riżorsa proprja bbażata fuq taxxa fuq il-valur miżjud — COM(2011) 737, dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-metodi u l-proċedura biex isiru disponibbli r-riżorsi proprji bbażati fuq it-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji — COM(2011) 738

1


MT