22.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/45


2008 m. rugsėjo 8 d. Bart Nijs pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008 m. birželio 26 d. Tarnautojų teismo nutarties byloje F-5/07 Nijs prieš Audito Rūmus

(Byla T-371/08 P)

(2008/C 301/77)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Bart Nijs (Bereldanžas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokatų F. Rollinger ir A. Hertzog

Kita proceso šalis: Europos Audito Rūmai

Apelianto reikalavimai

Pripažinti apeliacinį skundą priimtinu.

Pripažinti apeliacinį skundą pagrįstu.

Panaikinti 2008 m. birželio 26 d. Tarnautojų teismo nutartį byloje Barth Nijs prieš Europos Audito Rūmus, F-5/07.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantas tvirtina, kad Tarnautojų teismo nutartyje padaryta akivaizdi procesinių nuostatų taikymo klaida, nes ieškinys laikomas nepriimtinu todėl, kad neatitinka aiškumo reikalavimų, be to, pažeidžiamas teisinių lūkesčių principas ir neteisingai taikoma atsakovo argumentų teisėtumo prezumpcija, nes nutartis buvo priimta tik vieną kartą apsikeitus laiškais.

Be to, apeliantas mano, kad ginčijamai nutarčiai trūksta aiškumo, joje iškraipomi įrodymai, joje padaryta akivaizdi klaida nagrinėjant ieškinyje pateiktus ieškinio pagrindus ir kad joje nenagrinėjamos tam tikros aplinkybės, kurias Tarnautojų teismas turėjo išnagrinėti ex officio.

Apeliantas taip pat tvirtina, kad nutartyje turėjo būti atsižvelgta į motyvacijos stoką ikiteisminėje stadijoje ir kad nutartis neteisingai grindžiama terminų nesilaikymu, nes teismas nebuvo pakankamai informuotas, jog galėtų padaryti tokią išvadą.