ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2011.330.slv

Uradni list

Evropske unije

C 330

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
12. november 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 330/01

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (1)

1

2011/C 330/02

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (2)

4


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 330/03

Menjalni tečaji eura

5

2011/C 330/04

Upravna komisija Evropskih skupnosti za socialno varnost delavcev migrantov – Menjalni tečaj za valute v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 574/72

6

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2011/C 330/05

Sporočilo Komisije v skladu s členom 16(4) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Obveznosti javne službe glede rednih zračnih prevozov

8

2011/C 330/06

Sporočilo Komisije v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Javni razpis za opravljanje rednih zračnih prevozov v skladu z obveznostmi javne službe

9

2011/C 330/07

Informacije, ki jih sporočijo države članice glede zaprtja ribolova

10


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2011/C 330/08

Poziv za zbiranje predlogov – Skupni usklajeni program Evropske unije za raziskave podjetij in potrošnikov

11

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2011/C 330/09

Razveljavitev objave vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

22


 

2011/C 330/10

Opomba bralcu (glej notranjo stran zadnje strani ovitka)

s3


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

 

(2)   Besedilo velja za EGP, razen kar zadeva proizvode iz Priloge I k Pogodbi

SL