ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2011.330.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 330

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
12 noiembrie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 330/01

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (1)

1

2011/C 330/02

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (2)

4


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 330/03

Rata de schimb a monedei euro

5

2011/C 330/04

Comisia administrativă a Comunităților Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți – Rate de conversie ale monedelor de schimb în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului

6

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2011/C 330/05

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Obligații de serviciu public pentru servicii aeriene regulate

8

2011/C 330/06

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate – Invitație de participare la procedura de ofertare pentru operarea de servicii aeriene regulate în conformitate cu obligațiile de serviciu public

9

2011/C 330/07

Informații comunicate de statele membre privind închiderea activităților de pescuit

10


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisia Europeană

2011/C 330/08

Cerere de propuneri – Programul armonizat comun al Uniunii Europene de sondaje privind activitățile economice și consumatorii

11

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2011/C 330/09

Anularea publicării unei cereri în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

22


 

2011/C 330/10

Aviz cititorilor (A se vedea coperta a treia)

s3


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

 

(2)   Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa I la tratat

RO