6.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 264/21


Rectificare la registrele cu numele pasagerilor (PNR) – Lista statelor membre care au decis să aplice Directiva privind PNR în cazul zborurilor intra-UE, astfel cum se menționează la articolul 2 din Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European și a Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave

(Dacă un stat membru decide să aplice prezenta directivă în cazul zborurilor intra-UE, acesta notifică în scris Comisia. Un stat membru poate transmite sau revoca o astfel de notificare în orice moment. Comisia publică respectiva notificare și orice revocare a acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 196 din 8 iunie 2018 )

(2019/C 264/08)

La pagina 29, se adaugă următoarele state membre care au notificat Comisiei punerea în aplicare a Directivei privind PNR în cazul zborurilor intra-UE:

Cehia;

Țările de Jos;

Finlanda.