27.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 142/4


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(2007/C 142/02)

Datum för antagande av beslutet

22.5.2007

Stöd nr

N 817/06

Medlemsstat

Spanien

Region

Navarra

Benämning (och/eller namn på stödmottagaren)

Ayuda a ”Alimentos y derivados de Navarra”

Rättslig grund

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Åtgärdstyp

Stöd

Syfte

Diversifiering av produktion

Det föreslagna stödets form

Direktstöd

Budget

10 275 014 EUR

Stödnivå

30 %

Varaktighet

Längst t.o.m. 2009

Sektorer som berörs

Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Gobierno de Navarra

Departamento de Agricultura

Tudela, 20, 1

E-31003 Pamplona

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

5.3.2007

Stöd nr

N 845/06

Medlemsstat

Italien

Region

Puglia

Benämning (och/eller namn på stödmottagaren)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali

(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Rättslig grund

Decreto legislativo n. 102/2004

Åtgärdstyp

Enskilt stöd

Syfte

Ersättning för skador på odlingar till följd av svåra väderförhållanden

Det föreslagna stödets form

Direkt stöd

Budget

Se stödordningen NN 54/A/04, som redan godkänts

Stödnivå

Upp till 100 % av skadorna

Varaktighet

Tillämpning av en stödordning som redan godkänts av kommissionen

Sektorer som berörs

Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Övriga upplysningar

Tillämpning av den stödordning som godkänts av kommissionen inom ramen för stödärende NN 54/A/04 (kommissionens skrivelse K(2005)1622 slutlig av den 7 juni 2005)

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

27.4.2007

Stöd nr

N 147/07

Medlemsstat

Italien

Region

Umbria

Benämning (och/eller namn på stödmottagaren)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Rättslig grund

Decreto legislativo n. 102/2004

Åtgärdstyp

Stödordning

Syfte

Ersättning för skador på jordbruksstrukturer till följd av svåra väderförhållanden

Det föreslagna stödets form

Direktstöd

Budget

Det hänvisas till den godkända ordningen (NN 54/A/04)

Stödnivå

Upp till  100%

Varaktighet

Tills alla betalningarna är gjorda

Sektorer som berörs

Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Övriga upplysningar

Tillämpning av den ordning som kommissionen godkänt inom ramen för det statliga stödet NN 54/A/04 (kommissionens skrivelse K(2005)1622 slutlig, av den 7 juni 2005)

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/