27.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/4


Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(2007/C 142/02)

Datum sprejetja odločitve

22.5.2007

Št. pomoči

N 817/06

Država članica

Španija

Regija

Navarra

Naziv (in /ali ime upravičenca)

Ayuda a „Alimentos y derivados de Navarra“

Pravna podlaga

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Vrsta ukrepa

Pomoč

Cilj

Diverzifikacija proizvodnje

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

10 275 014 EUR

Intenzivnost

30 %

Trajanje

Najdlje do leta 2009

Gospodarski sektorji

Kmetijstvo

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Gobierno de Navarra

Departamento de Agricultura

Tudela, 20, 1

E-31003 Pamplona

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

5.3.2007

Št. pomoči

N 845/06

Država članica

Italija

Regija

Puglia

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali

(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Pravna podlaga

Decreto legislativo n. 102/2004

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Nadomestilo škode pri kmetijskih pridelkih zaradi neugodnih vremenskih razmer

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

Glej odobreno shemo (NN 54/A/04)

Intenzivnost

Do 100 % škode

Trajanje

Ukrep za uporabo sheme pomoči, ki jo je odobrila Komisija

Gospodarski sektorji

Kmetijstvo

Ime in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Drugi podatki

Ukrep za uporabo sheme pomoči, ki jo je odobrila Komisija v okviru državne pomoči NN 54/A/04 (dopis Komisije C(2005) 1622 konč. z dne 7. junija 2005)

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum sprejetja odločitve

27.4.2007

Št. pomoči

N 147/07

Država članica

Italija

Regija

Umbria

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Pravna podlaga

Decreto legislativo n. 102/2004

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Nadomestilo škode na kmetijskih strukturah zaradi neugodnih vremenskih razmer

Oblika pomoči

Neposredna subvencija

Proračun

Glej odobreno shemo (NN 54/A/04)

Intenzivnost

Do 100 %

Trajanje

Do konca plačil

Gospodarski sektorji

Kmetijstvo

Ime in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Drugi podatki

Ukrep za uporabo sheme pomoči, ki jo je Komisija odobrila v okviru državne pomoči NN 54/A/04 (dopis Komisije C(2005) 1622 konč. z dne 7. junija 2005)

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/