27.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/4


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(2007/C 142/02)

Dátum prijatia rozhodnutia

22. 5. 2007

Číslo pomoci

N 817/06

Členský štát

Španielsko

Región

Navarra

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Ayuda a „Alimentos y derivados de Navarra“

Právny základ

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Druh opatrenia

Pomoc

Účel

Diverzifikácia výroby

Forma pomoci

Priama pomoc

Rozpočet

10 275 014 EUR

Intenzita

30 %

Trvanie

Maximálne do roku 2009

Odvetvia hospodárstva

Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Gobierno de Navarra

Departamento de Agricultura

Tudela, 20, 1

E-31003 Pamplona

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

5. 3. 2007

Číslo pomoci

N 845/06

Členský štát

Taliansko

Región

Puglia

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali

(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Právny základ

Decreto legislativo n. 102/2004

Druh opatrenia

Individuálna štátna pomoc

Účel

Náhrada škôd na poľnohospodárskych plodinách z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok

Forma pomoci

Priama pomoc

Rozpočet

Odkazuje sa na schválenú schému (NN 54/A/04)

Intenzita

Do výšky 100 % škôd

Trvanie

Vykonávacie opatrenie schémy pomoci schválenej Komisiou

Odvetvia hospodárstva

Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Ďalšie informácie

Vykonávacie opatrenie schémy schválenej Komisiou v rámci spisu štátnej pomoci NN 54/A/04 (List Komisie K(2005) 1622, konečné znenie, 7. 6. 2005)

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

27. 4. 2007

Číslo pomoci

N 147/07

Členský štát

Taliansko

Región

Umbria

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Právny základ

Decreto legislativo n. 102/2004

Druh opatrenia

Schéma štátnej pomoci

Účel

Náhrada škôd na štruktúrach poľnohospodárskych podnikov z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok

Forma pomoci

Priama pomoc

Rozpočet

Odkazuje sa na schválenú schému pomoci (NN 54/A/04)

Intenzita

Do 100 %

Trvanie

Až do ukončenia platieb

Odvetvia hospodárstva

Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Ďalšie informácie

Vykonávacie opatrenie schémy schválenej Komisiou v rámci spisu štátnej pomoci NN 54/A/04 (List Komisie K(2005) 1622 v konečnom znení, 7. 6. 2005)

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/