27.6.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 142/4


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2007/C 142/02)

Data przyjęcia decyzji

22.5.2007

Numer środka pomocy

N 817/06

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Navarra

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc)

Ayuda a „Alimentos y derivados de Navarra”

Podstawa prawna

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Rodzaj środka pomocy

Pomoc

Cel pomocy

Zróżnicowanie produkcji

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

10 275 014 EUR

Intensywność pomocy

30 %

Czas trwania pomocy

Najpóźniej do 2009 r.

Sektory gospodarki

Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Gobierno de Navarra

Departamento de Agricultura

Tudela, 20, 1

E-31003 Pamplona

Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

5.3.2007

Numer środka pomocy

N 845/06

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Puglia

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali

(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Podstawa prawna

Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Rekompensata szkód w uprawach rolnych powstałych na skutek niekorzystnych warunków meteorologicznych

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Odesłanie do zatwierdzonego programu (NN 54/A/04)

Intensywność pomocy

Do 100 % szkód

Czas trwania pomocy

Środek stosowania programu pomocy zatwierdzonego przez Komisję

Sektory gospodarki

Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Inne informacje

Środek stosowania programu zatwierdzonego przez Komisję w ramach pomocy państwa NN 54/A/04 (pismo Komisji C(2005)1622 wersja ostateczna z dnia 7 czerwca 2005 r.)

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji

27.4.2007

Numer środka pomocy

N 147/07

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Umbria

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Podstawa prawna

Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Rekompensata szkód w strukturach rolniczych powstałych na skutek niekorzystnych warunków meteorologicznych

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Odesłanie do zatwierdzonego programu (NN 54/A/04)

Intensywność pomocy

Do 100 %

Czas trwania pomocy

Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki

Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Inne informacje

Środek stosowania programu zatwierdzonego przez Komisję w ramach pomocy państwa NN 54/A/04 (pismo Komisji C(2005)1622 wersja ostateczna z dnia 7 czerwca 2005 r.)

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/