27.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 142/4


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(2007/C 142/02)

Datum waarop het besluit is genomen

22.5.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 817/06

Lidstaat

Spanje

Regio

Navarra

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Ayuda a „Alimentos y derivados de Navarra”

Rechtsgrond

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Diversifiëring van de productie

Vorm waarin de steun wordt verleend

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

10 275 014 EUR

Steunintensiteit

30 %

Looptijd

Tot uiterlijk 2009

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Gobierno de Navarra

Departamento de Agricultura

Tudela, 20, 1

E-31003 Pamplona

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

5.3.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 845/06

Lidstaat

Italië

Regio

Puglia

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali

(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Rechtsgrond

Decreto legislativo n. 102/2004

Aard van de maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Vergoeding van de schade aan de landbouwproductie ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden

Vorm waarin de steun wordt verleend

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Er wordt verwezen naar de goedgekeurde regeling (NN 54/A/04)

Steunintensiteit

Tot 100 % van de schade

Looptijd

Maatregel ter uitvoering van een door de Commissie goedgekeurde steunregeling

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Andere informatie

Maatregel ter uitvoering van de door de Commissie in het kader van staatssteundossier NN 54/A/04 goedgekeurde regeling (Brief van de Commissie C(2005)1622 def. van 7 juni 2005)

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

27.4.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 147/07

Lidstaat

Italië

Regio

Umbria

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Rechtsgrond

Decreto legislativo n. 102/2004

Aard van de maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Vergoeding van de schade aan de landbouwvoorzieningen ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden

Vorm waarin de steun wordt verleend

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Er wordt verwezen naar de goedgekeurde regeling (NN 54/A/04)

Steunintensiteit

Tot 100 %

Looptijd

Tot alle betalingen zijn verricht

Betrokken economische sector(en)

Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Andere informatie

Maatregel ter uitvoering van de door de Commissie in het kader van staatssteundossier NN 54/A/04 goedgekeurde regeling (Brief van de Commissie C(2005)1622 def. van 7 juni 2005)

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/