27.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 142/4


Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(2007/C 142/02)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

22.5.2007

Numru ta' referenza ta' l-għajnuna

N 817/06

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Navarra

Titolu (u/jew isem il-benefiċjarju)

Ayuda a “Alimentos y derivados de Navarra”

Bażi ġuridika

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Tip ta' miżura

Għajnuna

Għan

Diversifikazzjoni tal-produzzjoni

Forma ta' għajnuna

Għotja diretta

Baġit

10 275 014 EUR

Intensità

30 %

Tul ta' żmien

L-aktar sa l-2009

Setturi ekonomiċi

Agrikoltura

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Gobierno de Navarra

Departamento de Agricultura

Tudela, 20, 1

E-31003 Pamplona

Tagħrif ieħor

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

5.3.2007

Numru ta' referenza ta' l-għajnuna

N 845/06

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Puglia

Titolu (u/jew isem il-benefiċjarju)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali

(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Bażi ġuridika

Decreto legislativo n. 102/2004

Tip ta' miżura

Għajnuna individwali

Għan

Sabiex jiġu kkumpensati l-bdiewa għall-ħsarat lill-għelejjel minħabba l-maltemp

Forma ta' għajnuna

Għotja diretta

Baġit

Ara l-iskema approvata (NN 54/A/04)

Intensità

Sa 100 % ta' l-ispejjez tal-ħsara

Tul ta' żmien

Il-miżura li twettaq l-iskema ta' għajnuna kif approvata mill-Kummissjoni

Setturi ekonomiċi

Agrikoltura

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tagħrif ieħor

Il-miżura li twettaq l-iskema approvata mill-Kummissjoni skond l-għajnuna mill-Istat NN 54/A/04 (l-ittra tal-Kummissjoni C(2005) 1622 finali, ddatata fis-7 ta' Ġunju 2005)

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

27.4.2007

Numru ta' l-għajnuna

N 147/07

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Umbria

Titlu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Bażi ġuridika

Decreto legislativo n. 102/2004

It-tip ta' miżura

Skema ta' l-għajnuna

L-għan

Kumpens għall-ħsarat lill-istrutturi ta' l-istabbilimenti agrikoli li rriżultaw minn kundizzjonijiet ta' maltemp

Il-forma ta' l-għajnuna

Sussidju dirett

L-Baġit

Referenza ssir għall-iskema approvata (NN 54/A/04)

Intensità

Sa 100%

Perjodu effettiv

Sa tmiem il-ħlasijiet

Setturi ekonomiċi

L-Agrikoltura

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Informazzjoni oħra

Miżura ta' applikazzjoni ta' skema approvata mill-Kummissjoni fil-qafas tal-fajl ta' l-għajnuna mill-Istat NN 54/A/04 (Ittra lill-Kummissjoni C(2005) 1622fin, tas-7 ta' Ġunju 2005)

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/