27.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 142/4


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(2007/C 142/02)

Lēmuma pieņemšanas datums

22.5.2007.

Atbalsta Nr.

N 817/06

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Navarra

Nosaukums (un/vai atbalsta saņēmēja nosaukums)

Ayuda a “Alimentos y derivados de Navarra”

Juridiskais pamats

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Pasākuma veids

Atbalsts

Atbalsta mērķis

Ražošanas dažādošana

Atbalsta veids

Tiešā subsīdija

Budžets

10 275 014 EUR

Intensitāte

30 %

Atbalsta ilgums

Vēlākais līdz 2009. gada beigām

Tautsaimniecības nozares

Lauksaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Gobierno de Navarra

Departamento de Agricultura

Tudela, 20, 1

E-31003 Pamplona

Cita informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

5.3.2007.

Atbalsta Nr.

N 845/06

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Puglia

Nosaukums (un/vai atbalsta saņēmēja nosaukums)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali

(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Juridiskais pamats

Decreto legislativo n. 102/2004

Pasākuma veids

Individuālais atbalsts

Mērķis

Atlīdzināt nelabvēlīgo laika apstākļu nodarītos zaudējumus lauksaimniecības kultūrām

Atbalsta veids

Tiešās subsīdijas

Budžets

Atsauce uz apstiprināto shēmu (NN 54/A/04)

Atbalsta intensitāte

Līdz 100 % zaudējumu

Atbalsta ilgums

Komisijas apstiprinātas atbalsta shēmas izpildes pasākums

Tautsaimniecības nozares

Lauksaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Cita informācija

Komisijas apstiprinātās shēmas izpildes pasākums saskaņā ar lietu par valsts atbalstu NN 54/A/04 (Komisijas vēstule C(2005) 1622 galīgā redakcija, 2005. gada 7. jūnijs)

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

27.4.2007.

Atbalsta Nr.

N 147/07

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Umbria

Nosaukums (un/vai atbalsta saņēmēja nosaukums)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Juridiskais pamats

Decreto legislativo n. 102/2004

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Atlīdzināt nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu radītos zaudējumus, kas nodarīti lauku saimniecību struktūrām

Atbalsta veids

Tiešās subsīdijas

Budžets

Atsauce uz apstiprināto shēmu (NN 54/A/04)

Atbalsta intensitāte

Līdz 100 %

Atbalsta ilgums

Līdz maksājumu beigām

Attiecīgā nozare

Lauksaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Cita informācija

Komisijas apstiprinātās shēmas izpildes pasākums saskaņā ar dokumentiem par valsts atbalstu NN 54/A/04 (Komisijas 2005. gada 7. jūnija vēstule C(2005) 1622, galīgā redakcija)

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/