27.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 142/4


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(2007/C 142/02)

Sprendimo priėmimo data

2007 5 22

Pagalbos numeris

N 817/06

Valstybė narė

Ispanija

Regionas

Navarra

Pavadinimas (ir (arba) pagalbos gavėjo pavadinimas)

Ayuda a „Alimentos y derivados de Navarra“

Teisinis pagrindas

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Priemonės rūšis

Pagalba

Tikslas

Produkcijos diversifikacija

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

10 275 014 EUR

Intensyvumas

30 %

Trukmė

Ne ilgiau kaip iki 2009 m.

Ekonomikos sektoriai

Žemės ūkis

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Gobierno de Navarra

Departamento de Agricultura

Tudela, 20, 1

E-31003 Pamplona

Papildoma informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja(-iosiomis) kalba(-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data

2007 3 5

Pagalbos numeris

N 845/06

Valstybė narė

Italija

Regionas

Puglia

Pavadinimas (ir (arba) pagalbos gavėjo pavadinimas)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali

(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Teisinis pagrindas

Decreto legislativo n. 102/2004

Priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Nepalankių meteorologinių sąlygų žemės ūkio kultūroms padarytos žalos kompensavimas

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Nuoroda į patvirtintą schemą (NN 54/A/04)

Intensyvumas

Iki 100 % nuostolių

Trukmė

Komisijos patvirtinta pagalbos schemos taikymo priemonė

Ekonomikos sektoriai

Žemės ūkis

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Papildoma informacija

Komisijos patvirtintos schemos taikymo priemonė pagal valstybės pagalbos bylą NN 54/A/04 (2005 m. birželio 7 d. Komisijos laiškas C(2005)1622galutinis)

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja(-iosiomis) kalba(-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Sprendimo priėmimo data

2007 4 27

Pagalbos Nr.

N 147/07

Valstybė narė

Italija

Regionas

Umbria

Pavadinimas (ir (arba) pagalbos gavėjo pavadinimas)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Teisinis pagrindas

Decreto legislativo n. 102/2004

Priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Kompensuoti dėl blogų oro sąlygų ūkių struktūroms padarytą žalą

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

Nuoroda į patvirtintą pagalbos schemą (NN 54/A/04)

Intensyvumas

Iki 100 %

Trukmė

Iki mokėjimų pabaigos

Ekonomikos sektoriai

Žemės ūkis

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Kita informacija

Komisijos patvirtinta pagalbos schemos taikymo priemonė pagal valstybės pagalbos bylą NN 54/A/04 (2005 m. birželio 7 d. Komisijos laiškas C(2005)1622gal)

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja(-iosiomis) kalba(-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/