27.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 142/4


Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine

Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

(2007/C 142/02)

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

22.5.2007

Abi nr

N 817/06

Liikmesriik

Hispaania

Piirkond

Navarra

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Ayuda a „Alimentos y derivados de Navarra”

Õiguslik alus

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Meetme liik

Toetus

Eesmärk

Tootmise mitmekesistamine

Abi liik

Otsetoetus

Eelarve

10 275 014 EUR

Abi osatähtsus

30 %

Programmi kestus

Mitte kauem kui aastani 2009

Majandusharud

Põllumajandus

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Gobierno de Navarra

Departamento de Agricultura

Tudela, 20, 1

E-31003 Pamplona

Muu teave

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

5.3.2007

Abi nr

N 845/06

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Puglia

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali

(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Õiguslik alus

Decreto legislativo n. 102/2004

Meetme liik

Üksiktoetus

Eesmärk

Hüvitada põllukultuuridele halbade ilmastikutingimuste tekitatud kahjud

Abi liik

Otsetoetus

Eelarve

Vt heakskiidetud kava (NN 54/A/04)

Osatähtsus

Kuni 100 % kahjudest

Programmi kestus

Komisjoni heakskiidetud abikava kohaldamismeede

Majandusvaldkonnad

Põllumajandus.

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Lisateave

Komisjoni heakskiidetud kava kohaldamismeede vastavalt riigiabile NN 54/A/04 (komisjoni 7. juuni 2005. aasta kiri K(2005) 1622 (lõplik))

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

27.4.2007

Abi nr

N 147/07

Liikmesriik

Itaalia

Piirkond

Umbria

Nimetus (ja/või abisaaja nimi)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Õiguslik alus

Decreto legislativo n. 102/2004

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Hüvitada põllumajandusstruktuuridele halbade ilmastikutingimuste tekitatud kahjud

Abi liik

Otsetoetus

Eelarve

Vt heakskiidetud kava (NN 54/A/04)

Osatähtsus

Kuni 100 %

Kestus

Kuni maksete lõpuni

Majandusharud

Põllumajandus

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Muu teave

Komisjoni heakskiidetud kava kohaldamismeede vastavalt riigiabile NN 54/A/04 (komisjoni 7. juuni 2005. aasta kiri K(2005) 1622 (lõplik))

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/