27.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 142/4


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(2007/C 142/02)

Vedtagelsesdato

22.5.2007

Sag nr.

N 817/06

Medlemsstat

Spanien

Region

Navarra

Støtteordning (og/eller modtagers navn)

Ayuda a »Alimentos y derivados de Navarra«

Retsgrundlag

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Foranstaltningens art

Støtte

Formål

Diversificering af produktionen

Støtteform

Direkte støtte

Budget

10 275 014 EUR

Støtteintensitet

30 %

Varighed

Senest 2009

Erhvervssektorer

Landbrug

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Gobierno de Navarra

Departamento de Agricultura

Tudela, 20, 1

E-31003 Pamplona

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

5.3.2007

Sag nr.

N 845/06

Medlemsstat

Italien

Region

Puglia

Støtteordning (og/eller modtagers navn)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali

(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Retsgrundlag

Decreto legislativo n. 102/2004

Foranstaltningens art

Individuel støtte

Formål

Kompensation for skader på landbrugsafgrøder som følge af ugunstige vejrforhold

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Der henvises til den godkendte ordning (NN 54/A/04)

Støtteintensitet

Op til 100 %

Varighed

Gennemførelsesforanstaltning i henhold til en ordning, som er godkendt af Kommissionen

Berørte sektorer

Landbrug

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Andre oplysninger

Gennemførelsesforanstaltning i henhold til ordningen, som er godkendt af Kommissionen inden for rammerne af statsstøttesagen NN 54/A/04 (Kommissionens brev K(2005) 1622 endelig af 7. juni 2005)

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Vedtagelsesdato

27.4.2007

Sag nr.

N 147/07

Medlemsstat

Italien

Region

Umbria

Støtteordning (og/eller modtagers navn)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Retsgrundlag

Decreto legislativo n. 102/2004

Foranstaltningens art

Støtteordning

Formål

Kompensation for beskadigelser af landbrugsstrukturer som følge af ugunstige vejrforhold

Støtteform

Direkte støtte

Budget

Der henvises til den godkendte ordning (NN 54/A/04)

Støtteintensitet

Op til 100 %

Varighed

Indtil alle betalinger er gennemført

Erhvervssektorer

Landbrug

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Andre oplysninger

Gennemførelse af den ordning, som Kommissionen godkendte i forbindelse med statsstøttesag NN 54/A/04 (Kommissionens brev K(2005) 1622 endelig af 7. juni 2005)

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/