27.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 142/4


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(2007/C 142/02)

Datum přijetí rozhodnutí

22. 5. 2007

Podpora č.

N 817/06

Členský stát

Španělsko

Region

Navarra

Název (a/nebo jméno příjemce)

Ayuda a „Alimentos y derivados de Navarra“

Právní základ

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Druh opatření

Podpora

Cíl

Diverzifikovat produkci

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

10 275 014 EUR

Míra podpory

30 %

Délka trvání

Maximálně do roku 2009

Hospodářská odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Gobierno de Navarra

Departamento de Agricultura

Tudela, 20, 1

E-31003 Pamplona

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

5. 3. 2007

Podpora č.

N 845/06

Členský stát

Itálie

Region

Puglia

Název (a/nebo jméno příjemce)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali

(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Právní základ

Decreto legislativo n. 102/2004

Druh opatření

Jednotlivá podpora

Cíl

Vyrovnání škod na zemědělských plodinách způsobených nepříznivými povětrnostními podmínkami

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Odkazuje se na schválený režim (NN 54/A/04)

Míra podpory

Až do 100 % škod

Délka trvání

Prováděcí opatření k režimu podpor schválenému Komisí

Hospodářská odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Další informace

Prováděcí opatření k režimu schválenému Komisí v rámci státní podpory NN 54/A/04 (dopis Komise K(2005)1622 v konečném znění ze dne 7. června 2005)

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

27. 4. 2007

Podpora č.

N 147/07

Členský stát

Itálie

Region

Umbria

Název (a/nebo jméno příjemce)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Právní základ

Decreto legislativo n. 102/2004

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Vyrovnání škod na strukturách zemědělských podniků způsobených nepříznivými povětrnostními podmínkami

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Odkazuje se na schválený režim (NN 54/A/04)

Míra podpory

Až do výše 100 %

Doba trvání

Až do ukončení plateb

Hospodářská odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Další informace

Prováděcí opatření k režimu schválenému Komisí v rámci státní podpory NN 54/A/04 (dopis Komise K(2005)1622 v konečném znění ze dne 7. června 2005)

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/