11.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 52/14


Decizie de închidere a procedurii oficiale de investigare după retragerea notificării de către statul AELS

Contractul PCC de furnizare a energiei electrice din 2014 și contractul privind transportul energiei electrice din 2014

(2016/C 52/09)

Prin Decizia nr. 238/15/COL din 17 iunie 2015, Autoritatea AELS de Supraveghere a hotărât să închidă procedura oficială de investigare în temeiul articolului 4 alineatul (4) din partea II a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție, inițiată la 10 decembrie 2014 prin Decizia nr. 543/14/COL, în ceea ce privește (i) contractul de furnizare a energiei electrice semnat de întreprinderile Landsvirkjun hf. și PCC Bakki Silicon hf. la 17 martie 2014 și (ii) contractul privind transportul energiei electrice încheiat de întreprinderile Landsnet hf. și PCC Bakki Silicon hf. la 7 februarie 2014.

Cazul a rămas fără obiect ca urmare a retragerii notificării de către statul AELS și a rezilierii de către părți a contractelor înainte ca acestea să intre în vigoare.

Textul deciziei, în versiunea lingvistică autentică, din care au fost eliminate toate informațiile confidențiale, este disponibil pe site-ul Autorității AELS de Supraveghere:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/