11.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 52/14


Határozat hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról EFTA-állam általi visszavonás után

A 2014. évi PCC villamosenergia-ellátásról szóló szerződés és a 2014. évi villamosenergia-ellátási megállapodás

(2016/C 52/09)

Az EFTA Felügyeleti Hatóság a 2015. június 17-i 238/15/COL határozatával úgy döntött, hogy lezárja a felügyeleti és bírósági megállapodás 3. jegyzőkönyve II. része 4. cikkének (4) bekezdése értelmében az 543/14/COL határozattal 2014. december 10-én megindított hivatalos vizsgálati eljárást i. a Landsvirkjun hf. és a PCC Bakki Silicon hf. által 2014. március 17-én aláírt villamosenergia-ellátásról szóló szerződés, valamint ii. a Landsnet hf. és a PCC Bakki Silicon hf. által 2014. február 7-én megkötött villamosenergia-ellátási megállapodás tekintetében.

Az ügy okafogyottá vált, mivel az EFTA-állam visszavonta a bejelentést és a felek a szerződések hatálybalépését megelőzően felmondták azokat.

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az EFTA Felügyeleti Hatóság honlapján található:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/