11.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 52/14


Beslutning om at afslutte den formelle undersøgelsesprocedure, efter at EFTA-staten har trukket anmeldelsen tilbage

PPC's energiaftale af 2014 og transmissionsaftale af 2014

(2016/C 52/09)

Ved beslutning nr. 328/15/KOL af 17. juni 2015 har EFTA-Tilsynsmyndigheden besluttet at afslutte den formelle undersøgelsesprocedure i henhold til artikel 4, stk. 4, i del II i protokol 3 til tilsyns- og domstolsaftalen, som blev indledt den 10. december 2014 ved beslutning nr. 543/14/KOL med hensyn til i) energiaftalen mellem Landsvirkjun hf. og PCC Bakki Silicon hf., som blev indgået den 17. marts 2014, og ii) transmissionsaftalen mellem Landsnet hf. og PCC Bakki Silicon hf., som blev indgået den 7. februar 2014.

Sagens genstand er bortfaldet, da EFTA-staten har trukket anmeldelsen tilbage, og da aftalerne er blevet ophævet af de involverede parter, før de trådte i kraft.

Den autentiske udgave af beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på EFTA-Tilsynsmyndighedens websted:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/