1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/33


Pritožba, ki jo je 16. septembra 2014 vložil Rhys Morgan zoper sodbo, ki jo je 8. julija 2014 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-26/13, Morgan proti UUNT

(Zadeva T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Rhys Morgan (Alicante, Španija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi

Pritožnik Splošnemu sodišču predlaga:

naj razveljavi sodbo Sodišča za uslužbence z dne 8. julija 2014 v zadevi F-26/13;

naj ocenjevalno poročilo izdano tožeči stranki za obdobje od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2011 razglasi za ničnega;

naj UUNT naloži, da tožeči stranki plača ustrezno nadomestilo, ki ga določi Sodišče – ne pod zneskom 500 EUR – za nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki jo je imela tožeča stranka zaradi zgoraj navedenega ocenjevalnega poročila;

naj UUNT plača stroške postopka pred Sodiščem za uslužbence in Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja pet pritožbenih razlogov.

1.

Prvi razlog: Sodišče za uslužbence je ravnalo napačno, ko ni priznalo, da mora splošno ocenjevanje temeljiti na uradnikovem opravljanju nalog v celotnem ocenjevalnem obdobju.

2.

Drugi razlog: Sodišče za uslužbence naj bi ravnalo napačno s tem, da ni priznalo resnosti procesnih kršitev, ki jih je storil UUNT.

3.

Tretji razlog: Sodišče za uslužbence naj bi ravnalo napačno, ko je presojalo razlog glede kršitve načela varstva legitimnih pričakovanj.

4.

Četrti razlog: Sodišče za uslužbence naj bi storilo napake, ko je presojalo razlog glede kršitve načela enakega obravnavanja.

5.

Peti razlog: Sodišče za uslužbence naj ne bi pravilno presodilo ali celo preizkusilo dokazov v zvezi s tožbenim razlogom zlorabe pooblastil.