1.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 431/33


Recurs introdus la 16 septembrie 2014 de Rhys Morgan împotriva Hotărârii din 8 iulie 2014 a Tribunalului Funcției Publice în cauza F-26/13, Morgan/OAPI

(Cauza T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Rhys Morgan (Alicante, Spania) (reprezentant: H. Tettenborn, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Concluziile

Recurentul solicită Tribunalului:

anularea Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 8 iulie 2014 în cauza F-26/13;

anularea raportului de evaluare a recurentului pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie 2010 și 30 septembrie 2011;

obligarea OAPI la plata unei despăgubiri corespunzătoare, al cărei cuantum – de cel puțin 500 de euro – este lăsat la aprecierea Tribunalului, pentru prejudiciile morale și nemateriale suferite de recurent ca urmare a raportului de evaluare atacat;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurilor desfășurate în fața Tribunalului Funcției Publice și în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurentul invocă cinci motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe săvârșirea unei erori de către Tribunalul Funcției Publice prin faptul că nu a admis că o evaluare generală trebuie să se bazeze pe activitatea funcționarului desfășurată în perioada de evaluare considerată în ansamblul său.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe săvârșirea unei erori de către Tribunalul Funcției Publice prin faptul că nu a admis gravitatea încălcărilor normelor de procedură săvârșite de OAPI.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul Funcției Publice a săvârșit o eroare în aprecierea motivului prin care se invoca încălcarea principiului protecției încrederii legitime.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul Funcției Publice a săvârșit erori în aprecierea motivului prin care se invoca încălcarea principiului egalității de tratament.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe faptul că Tribunalul Funcției Publice nu a apreciat în mod corespunzător sau chiar a omis să examineze probele referitoare la motivul privind săvârșirea unui abuz de putere.