1.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 431/33


2014 m. rugsėjo 16 d. Rhys Morgan pateiktas apeliacinis skundas dėl 2014 m. liepos 8 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-26/13, Morgan/VRDT

(Byla T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Rhys Morgan (Alikantė, Ispanija), atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Kita proceso šalis: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Apeliantas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. liepos 8 d. Tarnautojų teismo sprendimą byloje F-26/13,

panaikinti apelianto vertinimo ataskaitą už laikotarpį nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 30 d.,

nurodyti VRDT sumokėti apeliantui tinkamą kompensaciją teismo nuožiūra, bet ne mažiau kaip 500 EUR, už turtinę ir neturtinę žalą, kurią apeliantas patyrė dėl ginčijamos vertinimo ataskaitos,

nurodyti VRDT padengti bylinėjimosi Tarnautojų teisme ir Bendrajame Teisme išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas apeliacinį skundą apeliantas remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su tuo, kad Tarnautojų teismas suklydo nepripažindamas, jog bendrasis vertinimas turi būti grindžiamas pareigūno veikla kaip visuma per vertinimo laikotarpį.

2.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su tuo, kad Tarnautojų teismas suklydo nepripažindamas VRDT padarytų procedūrinių pažeidimų sunkumo.

3.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su tuo, kad Tarnautojų teismas padarė klaidą vertindamas ieškinio pagrindą, susijusį su teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimu.

4.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su tuo, kad Tarnautojų teismas padarė klaidų vertindamas ieškinio pagrindą, susijusį su vienodo požiūrio principo pažeidimu.

5.

Penktasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su tuo, kad Tarnautojų teismas nesugebėjo tinkamai įvertinti ar net išnagrinėti įrodymų dėl ieškinio pagrindo, susijusio su piktnaudžiavimu įgaliojimais.