1.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 431/33


A Közszolgálati Törvényszék F-26/13. sz., Morgan kontra OHIM ügyben 2014. július 8-án hozott ítélete ellen Rhys Morgan által 2014. szeptember 16-án benyújtott fellebbezés

(T-683/14. P. sz. ügy)

(2014/C 431/56)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Rhys Morgan (Alicante, Spanyolország) (képviselő: T. Tettenborn ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszék F-26/13. sz. ügyben 2014. július 8-án hozott ítéletét;

semmisítse meg a 2010. október 1-je és 2011. szeptember 30-a közötti időszakra vonatkozóan a fellebbezőről készített értékelő jelentést;

kötelezze az OHIM-et, hogy az említett értékelő jelentés következtében a fellebbezőt ért erkölcsi és nem vagyoni károk címén fizessen a fellebbezőnek a Közszolgálati Törvényszék mérlegelése szerint megfelelő – 500 eurónál nem alacsonyabb – összegű kártérítést;

kötelezze az OHIM-et a Közszolgálati Törvényszék és a Törvényszék előtti eljárás során felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy a Közszolgálati Törvényszék tévesen hagyta figyelmen kívül azt, hogy az általános értékelésnek a tisztviselő teljes értékelési időszak során nyújtott teljesítményén kell alapulnia.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy a Közszolgálati Törvényszék tévesen hagyta figyelmen kívül az OHIM által elkövetett eljárási szabálysértések súlyosságát.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a Közszolgálati Törvényszék tévesen járt el a bizalomvédelem elvének megsértésére vonatkozó jogalap értékelése során.

4.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy a Közszolgálati Törvényszék tévesen járt el az egyenlő bánásmód elvének megsértésére vonatkozó jogalap értékelése során.

5.

Az ötödik, arra alapított jogalap, hogy a Közszolgálati Törvényszék nem értékelte megfelelően, illetve nem is vizsgálta a hatáskörrel való visszaélésre vonatkozó jogalappal kapcsolatos bizonyítékot.