1.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 431/33


Žalba koju je 16. rujna 2014. podnio Rhys Morgan protiv presude Službeničkog suda od 8. srpnja 2014. u predmetu F-26/13, Morgan/OHIM

(Predmet T-683/14 P)

(2014/C 431/56)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Rhys Morgan (Alicante, Španjolska) (zastupnik: H. Tettenborn, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi presudu Službeničkog suda od 8. srpnja 2014. u predmetu F-26/13;

poništi izvješće o procjeni koje se odnosi na žalitelja za razdoblje od 1. listopada 2010. do 30. rujna 2011.;

naloži OHIM-u da žalitelju plati odgovarajuću kompenzaciju prema diskrecijskoj procjeni Suda – u iznosu ne nižem od 500 eura – za imovinsku i neimovinsku štetu koju je žalitelj pretrpio kao rezultat spomenutog izvješća o procjeni;

naloži OHIM-u da naknadi troškove postupka pred Službeničkim i pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe žalitelj ističe pet žalbenih razloga.

1.

U okviru prvog žalbenog razloga ističe se da je Službenički sud pogriješio kad je propustio prepoznati da se opća procjena mora temeljiti na dužnosnikovim rezultatima tijekom cijelog razdoblja procjene.

2.

U okviru drugog žalbenog razloga navodi se da je Službenički sud pogriješio kad je propustio prepoznati težinu procesnih povreda počinjenih od strane OHIM-a.

3.

U okviru trećeg žalbenog razloga navodi se da je Službenički sud počinio pogrešku prilikom razmatranja tužbenog razloga koji se poziva na povredu načela zaštite legitimnih očekivanja.

4.

U okviru četvrtog žalbenog razloga navodi se da je Službenički sud počinio pogrešku prilikom razmatranja tužbenog razloga koji se poziva na povredu načela jednakog postupanja.

5.

U okviru petog žalbenog razloga ističe se da je Službenički sud propustio pravilno procijeniti, odnosno čak ispitati, dokaz u pogledu zloporabe ovlasti.