21.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 69/17


Kasační opravný prostředek podaný dne 18. listopadu 2008 Fornaci Laterizi Danesi SpA proti usnesení Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 9. září 2008 ve věci T-224/08, Fornaci Laterizi Danesi SpA v. Komise Evropských společenství

(Věc C-498/08 P)

(2009/C 69/31)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Fornaci Laterizi Danesi SpA (zástupci: M. Salvi, L. de Nora, M. Manganiello, P. Rivetta, advokáti)

Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky)

zrušit usnesení Soudu prvního stupně (T-224/08) ze dne 9. září 2008, oznámené faxem ze dne 12. září 2008, a vrátit věc Soudu prvního stupně, aby rozhodl ve věci samé;

podpůrně, v případě, že se věc nevrátí Soudu, přijmout návrhová žádání formulovaná navrhovatelkou v prvním stupni;

v každém případě uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Právně nesprávné předpoklady, nesprávné odůvodnění, nesprávné použití dotčené právní normy, nedostatečné dokazování (články 230 pátý pododstavec ES, 249 ES a 254 ES, rovněž ve spojení s článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).