ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.014.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 14

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
17 januari 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 014/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6402 – REWE/SAG/JV) (1)

1

2012/C 014/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6400 – ECE/METRO/MEC JV) (1)

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 014/03

Eurons växelkurs

2


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 014/04

Ansökningsomgång inom ramen för planen för genomförandet av det gemensamma företaget för bränsleceller och väte

3

2012/C 014/05

Ansökningsomgång inom Euratoms ramprogram för kärnforsknings- och utbildningsverksamhet (2012–2013)

4


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV